VVD Beverwijk

VVD stelt artikel 41 vragen over risico ondermijning door coronacrisis

De VVD heeft Artikel 41 vragen ingediend over georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De fractie doet dit naar aanleiding van recente nieuwsartikelen waarin wordt aangegeven dat deze problematiek in verschillende gemeenten speelt. In Beverwijk is ondermijnende criminaliteit een onderwerp waar zo hard mogelijk tegen wordt opgetreden. De coronacrisis maakt verenigingen en ondernemers door de financiële gevolgen vatbaarder voor dit soort vormen van financiering. Zie onze tekst en vragen hieronder.

Het coronavirus raakt ondernemers en verenigingen hard, ook financieel. Zij zijn hierdoor mogelijk vatbaarder voor verleidingen vanuit de georganiseerde criminaliteit. Denk hierbij aan criminele weldoeners of investeerders, witwassen of het deelnemen of faciliteren van criminele activiteiten. Om deze reden is het Ministerie van Justitie en Veiligheid samen met Koninklijke Horeca Nederland de campagne ‘Blijf Alert’ gestart. Deze campagne richt zich op bewustwording voor de gevaren van deze ondermijnende criminaliteit. Daarbij trekt het Ministerie van J&V 141 miljoen extra uit voor de bestrijding hiervan, waarvan 15 miljoen voor lokale aanpak. In Lelystad verspreid de gemeente, onder het motto ‘Je hebt maar één keer de kans om nee zeggen!’ actief flyers om op de gevaren van ondermijning te wijzen. In de zogeheten ‘week van de veiligheid’ wordt dit samen met brancheorganisaties gedaan.

  1. Is het college bekend met de ‘Blijf Alert’ campagne?
  2. Is het college het met de VVD eens dat het in deze tijd van belang is om verenigingen en ondernemers extra op de gevaren van ondermijning te wijzen?
  3. Is het college voornemens om de ‘Blijf Alert’ campagne actief te verspreiden bij de Beverwijkse verenigingen en detailhandel (in brede zin), om zo een Beverwijkse ‘week van de veiligheid’ te organiseren?
  4. Is voor Beverwijkse verenigingen en ondernemers bekend waar zij verdachte zaken of benaderingen kunnen melden?
  5. Indien ja, worden de meldingen die op dit punt binnenkomen gecommuniceerd met het RIEC, dat een belangrijke rol kan spelen in het bestrijden van ondermijning?
  6. Indien nee, kan zo’n dergelijk punt opgezet worden of bekend(er) gemaakt worden?
  7. Is het college bekend met de extra beschikbare financiële middelen voor lokale aanpak?
  8. Gaat het college aanspraak maken op deze extra beschikbare financiële middelen?

In afwachting van een spoedige beantwoording,

de fractie van de VVD.